Wat doen als je een dier vindt?Wat doen wij?Onze winkelNieuws

Statuut


Wij zijn een V.Z.W (Vereniging Zonder Winstgevend doel).

De vereniging heeft tot algemene doelstelling het behoud en de verbetering van het leefmilieu kaderend in een duurzame ontwikkeling.

Meer specifiek ontplooit de vereniging alle nuttige en noodzakelijke activiteiten op het vlak van de opvang, verzorging en revalidatie van noodlijdende, in het wild levende vogels en andere dieren met de bedoeling deze na revalidatie terug in een geschikt biotoop vrij te laten.

De vereniging werkt ook actief mee aan wetenschappelijke projecten van universiteiten en andere instellingen.

Wij zijn erkend als opvang- en revalidatiecentrum voor vogels en wilde dieren door het Agentschap voor Natuur en Bos, de Vlaamse Overheid.

Wij hebben een speciale vergunning om inheemse, onvoorwaardelijk beschermde diersoorten te vervoeren en tijdelijk te houden.

Daarnaast zijn wij ook nog erkend als streekvereniging door de Bond Beter Leefmilieu.

Vogelbescherming Vlaanderen overkoepelt en coördineert een keten van negen opvangcentra voor vogels en wilde dieren (VOC), verspreid over heel Vlaanderen. Het VOC Beernem maakt deel uit van deze koepel. Deze centra – die op zelfstandige basis werkzaam zijn – staan in voor de deskundige opvang, verzorging en revalidatie van hulpbehoevende, in het wild levende vogels en andere wilde dieren. Hoofddoelstelling is zoveel mogelijk van deze gekwetste, zieke of verweesde dieren met de grootste overlevingskansen terug in de natuur vrij te laten. Vogelbescherming Vlaanderen