Voc Beernem

Create Your Badge

Wat doen als je een dier vindt?Wat doen wij?Onze winkelNieuws

Raad van Bestuur


De vzw Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren Beernem wordt bestuurd door de Raad van Bestuur.

De leden van de Raad van Bestuur werden verkozen op een algemene vergadering van de vzw en zijn aangesteld voor 2 jaar.

volgende leden maken deel uit van de Raad van Bestuur:

Ivan Lahousse (Voorzitter)
Bruno Beirnaert (Secretaris)
Marina Jonckheere (penningmeester)
Carine D'hondt (werkend lid)
Anne-Mie Leyts (werkend lid)
Lieve Damman (lid)
Christa David (werkend lid)

Het dagelijkse beheer van het opvangcentrum wordt waargenomen door het dagelijks bestuur dat bestaat uit 4 leden van de Raad van Bestuur.
Kevin De Cock (centrum-coördinator), Inne De Roo (medewerkster dierenzorg) en Henny Hayen (technisch & logistiek medewerker), zijn onze medewerkers in het centrum.