Wat doen als je een dier vindt?Wat doen wij?Onze winkelNieuws

Problemen met wilde dieren en diervriendelijke oplossingen


Het natuurlijke habitat van onze wilde dieren wordt meer en meer ingenomen door de mens. Deze dieren zoeken noodzakelijkerwijs elders hun plaats om te overleven en komen, in ons zeer dicht bevolkte West-Vlaanderen, onvermijdelijk vroeg of laat in aanraking met de mens. De één zal dit een welkome verrassing vinden, de ander echter een groot probleem! Wij krijgen dan ook regelmatig te maken met vragen of problemen met wilde dieren.

We sommen er hier een paar op samen met diervriendelijke oplossingen voor eventuele problemen.

Jaarlijks vliegen duizenden vogels tegen ramen van huizen, appartementen, veranda's en serres. Diverse soorten (sperwer, duif, houtsnip, pimpelmees, ...) vliegen zich letterlijk te pletter tegen onze ruiten. De omgeving wordt er immers in weerspiegeld en voor de vogel lijkt het of hij gewoon door kan vliegen. Heel wat raamslachtoffers, die deze enorme klap toch overleefd hebben, vinden zo hun weg naar ons centrum.

Door het kleven van roofvogelsilhouetten op de ruiten kan dit probleem op een relatief gemakkelijke wijze opgelost worden. De vogels zullen deze silhouetten én zo ook het raam opmerken. Je hoeft je echter geen zorgen te maken, de silhouetten zijn NIET zo schrikwekkend dat de vogels uit je tuin zullen wegblijven. Deze silhouetten zijn te koop in ons centrum.

Wij worden ook vaak gecontacteerd, vooral in het voorjaar, omdat er een vogel voortdurend tegen het raam aan het pikken is. Ook dit geeft te maken met de reflectie in het raam. De vogel ziet er immers zijn spiegelbeeld. Voor hem is dit een indringer in zijn territorium en deze duldt hij niet. Bovendien pikt het spiegelbeeld terug en gaat hij nog heftiger tekeer.
Dit kan je gemakkelijk oplossen door het spiegelbeeld weg te nemen. Plak gewoonweg een krant of een stuk karton gedurende een paar dagen tegen de ruit en dit gedrag zal verdwijnen.

Vogels zoals uilen en kauwen nestelen in holtes en kunnen zo wel eens terecht komen in je schoorsteen. Als de vogels er gemakkelijk terug uit geraken, brengen ze nestmateriaal aan en kunnen zo de schoorsteen verstoppen.
Ofwel geraken ze er niet meer uit en vallen naar beneden waar hen veelal de hongerdood wacht.
Wij worden regelmatig opgeroepen om aantal uilen en kauwen te gaan bevrijden uit kachels of cassettes van de haard. Deze problemen kun je voorkomen door een metaalgaas over de schoorsteen te plaatsen.

Blauwe Reigers zijn onvoorwaardelijk beschermde vogels bij ons. Toch gebeurt het nog maar al te vaak dat deze vogels met schotwonden opgenomen worden. Reigers zijn niet graag geziene gasten door eigenaars van siervijvers met soms hele dure vissen.
Bij zeer grote vijvers zijn deze vogels eerder een zegen, want daar gaan ze de zwakkere vissen wegvangen en houden zo de populatie gezond. Bij kleinere vijvers kunnen deze vogels wel eens een probleem vormen. Dit kan echter opgelost worden, niet door illegaal afschot van de vogel, maar door de vijver te beveiligen tegen deze ongewenste visser. Dit doe je door visdraden te spannen over de vijver. Dit bemoeilijkt hem het lopen én het vissen. Een andere mogelijkheid is betonijzer te leggen over de vijver net onder het wateroppervlak. Dit is best leuk bovendien, want de kikkers kruipen daar op om lekker in het zonnetje te liggen.

Steenmarters waren ooit algemeen in Vlaanderen maar werden bijna volledig uitgeroeid doordat hij tot aan WO 2 sterk bejaagd werd voor zijn dure pels.
Sinds een vijftiental jaren is hij echter aan een herkolonisering bezig in gans Vlaanderen. Een aantal keren werd ons de vraag gesteld om een steenmarter te gaan wegvangen in een gebouw. Ze wegvangen doen we niet, wij moeten ze immers ook terug vrijlaten en het biedt geen oplossing aan het probleem. Deze dieren zoeken normaal onderdak in holle bomen, steenhopen, houtstapels... Doordat deze echter bijna niet meer te vinden zijn, zoekt hij wel eens onderdak ... op zolder. Er wordt wel eens beweerd dat deze dieren gevaarlijk zijn en de mens zouden aanvallen. Niets is minder waar! Dit dier is volledig ongevaarlijk voor de mens en zal nooit spontaan aanvallen maar integendeel zo snel mogelijk wegvluchten.

Dit nachtroofdier vergrijpt zich wel eens aan kleinvee (kippen, duiven, ...) maar meestal neemt dit maar kleine proporties aan. Vooral 's nachts het hok beveiligen lost vaak al dit probleem op. De grootste overlast heeft meestal te maken met hinder in het gebouw zelf: ze kunnen stommelende geluiden maken alsof er een inbreker in huis is, in de zoogtijd kun je soms piepende geluiden horen van de jongen, ze hebben een vaste plek waar ze hun voedsel bewaren en hun uitwerpselen deponeren en dit kan zorgen voor geuroverlast. Soms kunnen ze isolatie, leidingen en kabels beschadigen. Om dit probleem op te lossen moet je rekening houden met het zeer sterk ontwikkeld territoriaal gedrag van deze dieren. Gevestigde territoriumhouders hebben binnen hun leefgebied, dat enige honderden hectares kan beslaan, meerdere schuilplaatsen. Wordt één van deze schuilplaatsen als "gevaarlijk" beschouwd, zal de steenmarter deze vermijden en is het probleem van de baan. Het dier (illegaal!!) doden, lost het probleem niet op! De vrijgekomen schuilplaatsen zullen (soms verrassend) snel ingenomen worden door nieuwkomers. Marters hebben immers speciale klieren op hun voetzolen waardoor ze continu een geurspoor achterlaten en nieuwkomers blindelings naar de schuilplaats leiden. Het probleem begint van voor af aan. Beter is om het dier bang te maken van de plaatsen waar ze ongewenst zijn, letterlijk dan. Je kan bvb. enkele dagen na elkaar en liefst bij valavond, zelf doordringen in hun "veilige" schuilplaats, de inrichting grondig veranderen, een tiental minuten veel lawaai maken. Er bestaat ook een kwalijk geurende marterspray (verkrijgbaar bij ons). Wees gerust, deze spray is nagenoeg geurloos voor de mens. Deze breng je aan op wattenproppen of vodden die je her en der verspreidt over de volledige ruimte. Eens het dier verdwenen, moet je proberen alle toegangen te blokkeren zodat het probleem niet kan herbeginnen. Let wel, een opening van 10 centimeter is al voldoende. De oplossing blijft echter steeds voor herhaling vatbaar. Misschien nog deze bedenking : het voedsel van steenmarters bestaat voornamelijk uit muizen en ratten, die je vaak in een menselijke omgeving vindt waar deze ook niet gewenst worden.

Tot slot nog dit. Het gebeurt wel eens dat mensen ons bellen met de melding dat ze al hun kippen onthoofd teruggevonden hebben. Dan wordt de vos direct met de vinger gewezen. Indien dit 's nachts gebeurt, zou dit wel eens kunnen kloppen. Overdag zou het echter wel eens een loslopende hond kunnen zijn. Waarom doet een vos dit echter? En waarom laat hij al de kadavers liggen? Van nature uit gaat een vos de meest "gemakkelijke" prooien aanvallen. Valt hij een groep vogels aan in de natuur, dan haalt hij er de zieke, verzwakte dieren uit. De gezonde exemplaren slaan op de vlucht.

In een kippenren doet de vos hetzelfde, maar de andere kippen kunnen niet vluchten. Voor de vos zijn dit dus allemaal zwakke dieren en moeten deze opgeruimd worden. De meest uitgelezen oplossing hiertegen is om de kippen 's nachts onder te brengen in een stevig afgesloten kippenhok. Dit vergt uiteraard een zekere inspanning van de eigenaar maar op die manier voorkom je zeker dergelijke problemen!