Wat doen als je een dier vindt?Wat doen wij?Onze winkelNieuws

Onze patiënten


In het wild voorkomende vogels van bij ons vormen veruit de grootste groep onder onze patiënten. Jaarlijks krijgen we er honderdtallen van binnen van klein tot groot en van allerlei pluimage. De redenen van opname zijn divers : raamslachtoffers, verkeerslachtoffers, hoogspanningskabels, uitputting, ziekte, verwonding, breuken, slachtoffers van hond of kat…
Na de nodige revalidatieperiode worden deze dieren altijd terug in een geschikt biotoop vrij gelaten in de natuur.

De enige uitzondering hierop vormen de steeds groeiende groep inheemse (of uitheemse) roofvogels die als huisdier worden gehouden. Het is wraakroepend te moeten vaststellen dat iedereen zomaar een roofvogel in gevangenschap kan houden en je kan dan ook op geen enkele braderij of evenement meer rondlopen zonder dat je iemand ziet met een roofvogel op de arm. Deze vogels kan je echter nooit helemaal naar je hand zetten en ontsnappen heel dikwijls, meestal met riempjes aan de poten. Binnen de kortste keren blijft deze vogel daarmee in een boom of aan iets anders vasthaken. Als ze geluk hebben worden ze tijdig gevonden en overgebracht naar ons centrum. Zo niet sterven ze een verschrikkelijke hongerdood.

Hoewel velen ons kennen als een vogelasiel, verzorgen wij jaarlijks ook tientallen zoogdieren die bij ons in de natuur nog voorkomen. Het gaat dan over kleine zoogdieren zoals eekhoorns, egels (die bij ons o.a. de winter komen doorbrengen omdat ze niet genoeg vetreserves hebben om de winter slapend te kunnen overleven), konijnen, hazen, marters, hermelijnen, wezels maar ook vossen en recentelijk zelfs reeën.

Inheemse reptielen en amfibieën worden in veel kleinere aantallen overgebracht. Meestal gaat het om kikkers, padden of salamanders.

Ook uitheemse of tamme vogels komen bij ons terecht : amazonepapegaaien, ara's, beo's, grijze roodstaarten en noem maar op. Zo werden we enige tijd geleden opgeroepen voor een geval van geuroverlast. In de living stonden diverse kooien (tot aan de zitstok gevuld met poep) met 2 ara's, 2 beo's, 1 grijze roodstaart, 2 amazonepapegaaien en een grote kooi met een 20-tal parkieten.

Je kan het zo gek niet bedenken of ze zijn te koop : tropische, exotische zoogdieren. Deze dieren zijn schattig en lief als ze klein zijn. Men staat er echter niet of veel te weinig bij stil dat deze dieren groeien, minder schattig worden, minder lief worden, veel aandacht, tijd en ruimte eisen en dan is het slechts een kwestie van tijd vooraleer men er van af wil.
Ofwel bezorgen deze dieren zodanig veel overlast dat buren gaan klagen en er soms overgegaan wordt tot inbeslagname. Zolang er vraag naar is, zullen dierenzaken die het niet zo nauw nemen met de wetgeving, ze te koop aanbieden. Bedenk echter wel dat deze dieren voornamelijk in het wild worden weggevangen in het land van herkomst en dat deze vangsten van enorme invloed zijn op de achteruitgang van hun aantallen. Er zijn in West-Vlaanderen geen andere diensten die zich over deze dieren ontfermen en daardoor komen ook deze soorten bij ons terecht.

Wij moeten ook meer en meer rekening houden met oproepen voor uitheemse reptielen en amfibieën zoals slangen waarbij we ook moeten zorgen voor de aangepaste opvang. Op 6 maanden tijd werden er 2 opgenomen in ons centrum, een korenslang en een melkslang. In beide gevallen zorgden de dieren voor heel wat paniek bij de vinders. Je zou voor minder! En in beide gevallen zijn de vermoedens groot dat de voormalige eigenaar het weeral niet zo nauw nam met het welzijn van zijn dieren, er een paar op overschot had en ze dan maar doodleuk uitgezet heeft.