Wat doen als je een dier vindt?Wat doen wij?Onze winkelNieuws

Jacht en vogelvangst


Op enkele uitzonderingen na, heeft de reden van opname van onze patiënten een onnatuurlijke oorzaak. Of het nu gaat om vogels die tegen een raam zijn aangevlogen of tegen hoogspanningskabels, verkeersslachtoffers, slachtoffers door biotoopverdwijning, jongen die binnengebracht worden, diepe snijwonden door prikkeldraad, ... Bijna altijd zit de manier waarop onze maatschappij uitgebouwd is, er wel voor iets tussen.

Als je al aan al die gevaren weet te onsnappen om uiteindelijk het slachtoffer te worden van een schotwonde, het zal je maar overkomen!

En toch krijgen wij met de regelmaat van de klok vogels binnen met een schotwonde waaronder turkse tortel, zilvermeeuw, blauwe reiger, torenvalk, boomvalk, wespendief, slechtvalk, ...! Let wel, het gaat hier om onvoorwaardelijk beschermde vogelsoorten, afschot is dus volledig illegaal!!

Bovendien vinden we dat niemand het recht heeft levende wilde dieren van hun vrijheid te beroven, geen dieren en geen vogels, hoeveel de marktwaarde ook bedraagt!
Vinken bvb fluiten niet omdat ze het plezant vinden.
Vinkenzettingen kunnen alleen in het voorjaar plaatsvinden wanneer vogels (dus ook vinken) aan voortplanten denken en door zo hard mogelijke fluiten proberen ze een wijfje te lokken én een territorium af te bakenen. Wat een kwelling voor die vogels die er maar niet in slagen door harder en sneller te fluiten al die vermeende concurrenten weg te jagen.
Ophoepelen en een nieuwe zangpost zoeken is er al evenmin bij gezien de status van gevangenschap. Wat een triestige bedoening toch en hoe ellendig voor die vogels, elke week opnieuw, een hele mooie lange lente en zomer lang.

Misschien moeten we terug leren om de natuur in te trekken, te genieten van het spektakel dat de vogels ons bieden bij het veroveren van een vrouwtje, bij het jagen naar voedsel, het speelse gedrag van kleinere vogelsoorten bij het zoeken naar voedsel of gewoon genieten van de grote diversiteit van hun dichterlijk gezang? Misschien moeten we terug leren om samen te leven met onze gevederde vrienden en ze de plaats gunnen die hen toekomt!